اخبار شرکت

  • روند توسعه آینده مصالح ساختمانی و صنعت مبلمان منزل

    در مقایسه با سال های گذشته، بازار مصالح ساختمانی خانه در سال 2021 دستخوش تغییرات زمین لرزه ای شده است. فعالان بازار شاهد عدم اطمینان بیش از حد بوده اند و به نظر می رسد این تغییر در حال تشدید است. 1.حفاظت از محیط زیست به آستانه ای سفت و سخت تبدیل می شود: چه از کشور...
    ادامه مطلب
  • تاثیر افزایش قیمت مواد و قیمت حمل و نقل بر صادرات

    1. قیمت مواد خام سر به فلک کشیده از زمانی که سیاست کاهش برق در ماه سپتامبر تقویت شد، تولید داخلی فرونیکل به شدت کاهش یافته است. در ماه اکتبر، شکاف بین عرضه و تقاضا در مناطق مختلف همچنان زیاد بود. شرکت های نیکل تولید خود را تعدیل کردند...
    ادامه مطلب